Spacer poprzez epoki

„czerwone” centrum, ogród epoki Sasów,
Pl. Teatralny z czasów Królestwa Polskiego,
Stare Miasto

Rozpoczniemy przy jednym z symboli Warszawy - podarowanym „w geście przyjaźni” Pałacu Kultury i Nauki, gdzie dowiecie się, jak wyznaczono jego wysokość.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza opowiemy o niesamowitym soborze, który kiedyś znajdował się obok.

Poznacie historię wojny dawnych potentatów finansowych i ich bajkowych pałaców.

Przejdziemy przez piękny Ogród Saski, gdzie miała miejsce najbardziej zuchwała mistyfikacja Powstania Warszawskiego i dotrzemy na plac Bankowy, gdzie opowiemy o nieistniejącym pomniku „krwawego” Feliksa Dzierżyńskiego i pokażemy, gdzie urzędują władze Warszawy.

Skręcimy do Placu Teatralnego, wskażemy, gdzie podobno straszy była protegowana Stanisława Augusta Poniatowskiego, pokażemy skąd porwano samego króla, a także dowiecie się dlaczego mówimy „pleść jak Piekarski na mękach” i co się wydarzyło na tzw. Piekiełku.

Dojdziemy do Starego Miasta, gdzie na rynku, skąd wyruszyła kiedyś „czarna procesja” zakończymy nasz spacer.